Een juridisch geschil: Wat nu?

  • Vrijdag 11 oktober 2019

Je baas dreigt met ontslag. Je verschilt met de aannemer van mening over de kwaliteit van het geleverde werk. Bij sommige conflicten moet helaas een rechter oordelen. Dat brengt hoge juridische kosten met zich mee, bijvoorbeeld de rekening van je advocaat. Je kunt je daartegen beschermen. Hoe?

De gang naar de rechter is in de meeste gevallen de laatste stap die wordt gezet bij grote meningsverschillen of conflicten. Doorgaans zijn er al verschillende pogingen geweest om er ‘met elkaar uit te komen’. Lukt dat niet, dan moet de rechter uiteindelijk een oordeel vellen. In die gevallen is het raadzaam om professionals in te schakelen met de juiste deskundigheid en ervaring. Een rechtsbijstandsverzekering zorgt voor deze juridische hulp.

Hulp en proceskosten

Via deze verzekering kun je bij conflicten aanspraak maken op juridische hulp. Je verzekeraar keert geen geld uit, maar je wordt bijgestaan daar een jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar. Ook de proceskosten en het inhuren van externe deskundigen of advocaten zijn hierin gedekt.

Meest voorkomende conflicten

De rechtsbijstandverzekering bestaat meestal uit verschillende modules, waarbij je zelf kiest in welke gevallen je juridisch bijgestaan wilt worden. Bijvoorbeeld als het gaat om je inkomen of als het medische situaties betreft. Ook zijn er meer algemene gezinspolissen waarin de meest voorkomende geschillen zijn opgenomen. Overigens vallen echtscheiding en ondernemersconflicten niet onder de dekking van deze verzekering.

Experts

Heb je een rechtsbijstandverzekering dan ben je bij gerechtelijke of administratieve procedures niet verplicht om voor de advocaat van je verzekeraar te kiezen. Je mag dan ook een eigen advocaat nemen. Je moet dit wel doen in overleg met en met toestemming van je verzekeraar. Regel dus in geen geval zelf een advocaat, maar ga altijd in overleg met ons of de verzekeraar. De juristen van verzekeraars zijn overigens experts op verschillende rechtsgebieden en hebben vaak meer ervaring met bepaalde zaken.

Duurder

Een eigen advocaat inschakelen is veel duurder dan een advocaat waarmee je verzekeraar een contract heeft afgesloten. Bovendien is er in bepaalde gevallen een maximale vergoeding voor een externe advocaat in de verzekering opgenomen. De rest moet je dan zelf bijbetalen. De premie van de verzekering is afhankelijk van de hoogte van de maximale vergoeding.

Meer weten

Wil je weten welke rechtsbijstandsverzekering het beste past bij jouw (gezins)situatie? Neem dan contact met ons op.

 Contact opnemen

FinancieelWerk
Milrooijseweg 53
5258 KG Berlicum

 073-5031208
 info@financieelwerk.nl